Offer Categories: ไฟแนนซ์

รายได้
เดือนละ 12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
ช่วง 21-63 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 12 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 250,000 บาท
อายุ
ช่วง 21-60 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 9.65 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 27.69 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
เดือนละ 12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 20.03 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 4.71 ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
ช่วง 20-75 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 6.22 ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 5.995 ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 27.69 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี

เปรียบเทียบไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด 2567

ไฟแนนซ์ ที่ไหนถูกสุดมาแรงฉบับปี 2567 มาดูกันเลยว่าดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุดกับ 3 แหล่งบริการที่น่าสนใจ นอกจากนี้มาทำความเข้าใจไฟแนนซ์คืออะไร เหมือนกับการจำนำหรือไม่ มาดูความเหมือนหรือต่างกันได้เลยทันที 

เปรียบเทียบไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด

สำหรับคนที่กำลังตามหาราคาไฟแนนซ์ ฉบับปี 2567 สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินบริษัทไฟแนนซ์ได้เลยทันที 

  • Car4Cash การจัดกรุงศรีรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่มีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปีละ 3.18% เท่านั้น ยังสามารถได้รับวงเงินในการประเมินราคาสูงสุดถึง 100% ผ่อนชำระจัดไฟแนนซ์รถยนต์ได้นานสูงสุด 84 งวดเดือน 
  • Carmana รูปแบบของบริษัทจัดไฟแนนซ์ที่มีทีมงานที่บริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ ดอกเบี้ยเริ่ม 0.29% ต่อเดือนเท่านั้น ผ่อนนานสูงสุด 84 งวดเดือน
  • เงินติดล้อ ดอกเบี้ยไฟแนนซ์เริ่มต้นที่ปีละ 24% เท่านั้น

อย่างไรก็ตามในการพิจารณา ในการพิจารณาการให้ราคาประเมินรถยนต์จะต้องมีราคากลางอ้างอิงโดยจะต้องขึ้นอยู่กับราคาที่ทางจัดไว้ที่ 1 และทางนี้ดอกเบี้ยจะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับประเภทการจัดไฟแนนซ์ ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ หรือรถเพื่อการเกษตร เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่ทำการเลือกไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกและตามหาดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด มันจะมีการเปรียบเทียบแหล่งบริการด้วยกันหลายๆแรงอย่างน้อย 3-4 แหล่งบริการขึ้นไป เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกการจัดไฟแนนซ์จากที่ไหนดี 

ไฟแนนซ์กับจำนำสินเชื่อทะเบียนรถ ต่างกันอย่างไร 

ไฟแนนซ์เป็นการขอสินเชื่อรถที่ยังผ่อนชำระไม่หมด และต้องการกู้เงินขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ใหม่ การจัดไฟแนนซ์จะเป็นการที่นำงวดที่เหลือมาคำนวณ โดยจะประเมินรถยนต์ สามารถนำเงินรับจัดไฟแนนซ์ที่ได้ไปโปะปิดสินเชื่อที่มี อาจจะมีส่วนต่าง โดยหลัก ๆ จะช่วยให้ดอกเบี้ยถูกลง หรือปรับระยะเวลาค่างวดใหม่ทั้งหมดจากบริษัทไฟแนนซ์ สำหรับเรื่องของการจำนำทะเบียนรถยนต์จะเป็นรถยนต์ที่ผ่อนชำระค่างวดเสร็จสิ้นหมดแล้ว จึงจะสามารถนำไปขอจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ โดยที่รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ดังนั้น หากใครต้องการวงเงินสำหรับอะไรจะต้องดูด้วยว่าเรามีการผ่อนชำระรถยนต์อยู่ด้วยหรือไม่ 

ไฟแนนซ์ – คืออะไร 

สำหรับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์จะไม่ได้เหมือนกับการรีไฟแนนซ์บ้านทั้งนี้จะต้องทำความเข้าใจว่า ไฟแนนซ์ เป็นรูปแบบของการขอสินเชื่อเงินก้อนใหม่ โดยสำหรับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ นำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ก้อนเดิมที่มีอยู่โปะปิดสัญญาเดิม ซึ่งสัญญาเดิมที่มีอยู่นั้นจะเป็นของสถาบันการเงินเดิมหรือสถาบันการเงินใหม่ก็ได้ จัดไฟแนนซ์ จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการขอสินเชื่อใหม่ก็จะมีการพิจารณาวงเงินดอกเบี้ยไฟแนนซ์ใหม่ทั้งหมด 

Scroll to Top