Offer Categories: บัตรกดเงินสด

รายได้
ฟรีค่าเปิดบัตร
ดอกเบี้ย
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
12 ปีขึ้นไป
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
15 ปีขึ้นไป
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
15 ปีขึ้นไป
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
เดือนละ 10,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
รายได้
เดือนละ 7,500 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่ค่าธรรมเนียมการซื้อบัตร
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้สมัคร
รายได้
เดือนละ 8,500 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 24 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
อายุ
20 ปีขึ้นไป

บัตรกดเงินสด

สถานการณ์ในประเทศไทย ตลอดจนทั่วโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพคล่องทางด้านการเงินอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น ดังนั้นหลากหลายคนเริ่มมองหาเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต โดยการสมัครบัตรกดเงินสดเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่สามารถสมัครเพื่อได้รับสินเชื่อบัตรกดเงินสดได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงอีกด้วย โดยภายในบทความนี้จะกล่าวถึงการสมัครบัตรกดเงินสด, การสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์, การสมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน หรือแม้กระทั่งการสมัครบัตรกดเงินสดอาชีพอิสระ ตลอดจนตัวอย่างสินเชื่อบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติง่าย ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดีที่ให้วงเงินสูง แถมยังอนุมัติเร็ว อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดต่ำ แต่ก่อนที่จะพาทุกท่านไปทราบถึงรายละเอียดของบทความบัตรกดเงินสดไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสดอนุมัติไวเป็นอย่างไร จะขอพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทราบถึงบัตรกดเงินสดคืออะไรกันแน่เสียก่อน

บัตรกดเงินสดคืออะไร?

บัตรกดเงินสดคือ สินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากสินเชื่อประเภทอื่นๆ กล่าวคือ สินเชื่อบัตรกดเงินสดมีลักษณะเป็นบัตร โดยผู้ออกบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดให้แก่ผู้สมัครบัตรกดเงินสด ได้แก่ ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงิน ผู้สมัครบัตรกดเงินสดสามารถนำบัตรกดเงินสดดังกล่าวไปใช้กดเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มตามวงเงิน ทั้งวงเงินสูง วงเงินต่ำที่ได้รับการอนุมัติจากสินเชื่อบัตรกดเงินสด รวมถึงผู้สมัครบัตรกดเงินสดสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านการใช้บัตรกดเงินสดนี้ได้ โดยได้รับการละเว้นการเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการสินเชื่อบัตรกดเงินสด 

หมายเหตุการสมัครบัตรกดเงินสดนั้นไม่รองรับการใช้งานประเภทใช้บัตรกดเงินสดสำหรับการรูดบัตรในการใช้จ่ายซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ยกเว้นบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสดอนุมัติไว บัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดบางผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าบัตรกดเงินสดทั่วไปที่สามารถใช้บัตรกดเงินสดรูดผ่อนสินค้า และ/หรือบริการได้ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่กล่าวมานั้นขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของร้านค้าที่ร่วมบริการกับสินเชื่อบัตรกดเงินสด

เอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสด

หลังจากที่ทราบว่าบัตรกดเงินสดคือคืออะไรไปแล้วจากย่อหน้าที่แล้ว ต่อมาย่อหน้านี้จะกล่าวถึงหากคุณผู้อ่านท่านใดต้องการสมัครบัตรกดเงินสด คุณผู้อ่านต้องใช้เอกสาร และหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดอะไรบ้าง

โดยเอกสาร และหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดโดยปกติที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนสมัครบัตรกดเงินสดมีเพียง 4 เอกสารเท่านั้น ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน และBank Statement ย้อนหลังครึ่งปี 

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด

สำหรับขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด ขั้นตอนการทำบัตรกดเงินสดนั้นก็มีเพียงแค่ 3 ขั้นตอนได้แก่

 1. การเตรียมเอกสาร และหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดที่กล่าวมาข้างต้น
 2. ยื่นเอกสาร และหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดแก่บริษัทสถาบันการเงินตามที่คุณต้องการ
 3. รอฟังผลการอนุมัติการสมัครบัตรกดเงินสด

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี

เมื่ออ่านมาถึงย่อหน้านี้แล้ว คุณผู้อ่านคงจะทราบถึงเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสด ตลอดจนขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสดในเบื้องต้นแล้ว ต่อจากนี้ภายในบทความบัตรกดเงินสดนี้จะขอยกตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดีจำนวน 4 ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ได้แก่ ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ktc, บัตรกดเงินสดออมสิน, บัตรกดเงินสดอิออน และบัตรกดเงินสดกรุงศรี โดยบัตรกดเงินสดทั้ง 4ตัวอย่างนี้มีรายละเอียด คุณลักษณะอันโดดเด่น ตลอดจนสิทธิประโยชน์ และการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี : สมัครบัตรกดเงินสด ktc

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างแรกมาจากธนาคารกรุงไทย ชื่อว่า บัตรกดเงินสด KTC Proud กล่าวคือ เป็นหนึ่งในตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่ให้วงเงินสูงถึงห้าเท่าของรายได้ของผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc ภายใต้วงเงินไม่เกินสามล้านบาท ทั้งนี้ผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc Proud ต้องมีรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนขึ้นไป โดยบัตรกดเงินสด KTC Proud สามารถใช้ผลจากการสมัครบัตรกดเงินสด ktc รูดซื้อสินค้าได้ อีกทั้งผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc Proud ยังสามารถกดถอนเงินสดออกจากตู้เอทีเอ็มได้ตลอดเวลา รวมถึงยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด รวมถึงมีอัตราค่าชำระคืนต่ำเพียงร้อยละสาม และอัตราดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่เพียงร้อยละ 0.75 ต่อเดือนเท่านั้น

การสมัครบัตรกดเงินสด ktc ยังเป็นการสมัครบัตรกดเงินสดที่ยืดหยุ่น ด้วยเหตุผลการสมัครบัตรกดเงินสดกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน รวมถึงเปิดรับสมัครบัตรกดเงินสดสำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc  ที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยหากผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc เป็นผู้ไม่มีหลักฐานแสดงเงินเดือน และ/หรือเป็นผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc ที่ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสด ktc Proud ได้เช่นกัน โดยใช้เอกสารรับรองรายได้จากนายจ้าง หากประกอบอาชีพอิสระ หรือประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าสามารถใช้เอกสารการจ่ายภาษีทดแทนได้ รวมถึงสามารถใช้ Bank Statement ย้อนหลังในการยื่นเป็นหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสด ktc ได้เช่นกัน

ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสมัครบัตรกดเงินสด ktc Proud จากธนาคารกรุงไทย

ข้อดี ข้อเสีย
วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้

ภภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

ฐานเงินเดือน รายได้ เริ่มต้น 12,000 บาทต่อเดือน
เบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM 

ฟรีค่าธรรมเนียมการถอน

กดเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาท
สามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี : บัตรกดเงินสดอิออน

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างต่อมา ได้แก่ บัตรกดเงินสดอิออน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี และหนึ่งในตัวอย่างสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์อนุมัติเร็วที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใบนึงของเมืองไทย เพราะจุดเด่นด้านฐานเงินเดือนของผู้สมัครบัตรกดเงินสดอิออน ซึ่งอิออนเปิดรับผู้สมัครบัตรกดเงินสดที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 8 พันบาทขึ้นไป อีกทั้งยังสมัครได้ง่ายๆ ไม่ต้องอาศัยผู้ค้ำตลอดจนไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครบัตรกดเงินสดอิออน และไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีเช่นกัน 

ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสมัครบัตรกดเงินสดอิออน

ข้อดี ข้อเสีย
เปิดรับเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 8,000 บาท วงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่จะได้รับอนุมัตินั้นไม่แน่นอน
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี กดเงินสดขั้นต่ำหนึ่งพันบาท
อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดในรูปแบบลดต้นลดดอก 

ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี : บัตรกดเงินสดออมสิน

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างต่อมามาจากธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นบัตรกดเงินสดที่มีบริการอันโดดเด่นมาจากสินเชื่อบัตรกดเงินสดในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดชนิดหมุนเวียน หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Revolving Credit นั่นเอง กล่าวคือ ผู้สมัครบัตรกดเงินสดออมสินในรูปแบบสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้สามารถนำวงเงินที่ได้ไปเป็นทุนสำรองของค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคภายใต้วงเงินสูงถึงห้าเท่าของรายได้ ในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียว 

การสมัครบัตรกดเงินสดออมสินในรูปแบบสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คนมาค้ำประกัน ไม่ต้องใช้ทรัพย์มาค้ำประกัน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้นจะถูกคำนวณตามจำนวนเงินที่ใช้ และจำนวนวันที่ใช้เบิกเงินสดไปในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือสูงขึ้นอยู่กับการกำหนดของธนาคาร

ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน

ข้อดี ข้อเสีย
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี การคำนวณอัตราดอกเบี้ยไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือสูงขึ้นอยู่กับการกำหนดของธนาคาร
วงเงินสูงถึงห้าเท่าของรายได้ ภายใตวงเงินไม่เกิน 1.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยนั้นจะถูกคำนวณตามจำนวนเงินที่ใช้ และจำนวนวันที่ใช้

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี : บัตรกดเงินสดกรุงศรี

ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างสุดท้าย ได้แก่ บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีที่มีชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Krungsri First Choice โดยบัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์เป็นหนึ่งในตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว อนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดประเภทอนุมัติง่าย โดยผู้สมัครบัตรกดเงินสดกรุงศรีสามารถกดถอนเงินสดออกมาใช้จ่าย และสามารถผ่อนสินค้าได้จากวงเงินสูงถึงห้าแสนบาทตลอดเวลาอีกด้วย นอกจากนี้การกดถอนเงินสดจากต่างธนาคารยังฟรีค่าธรรมเนียม ไม่เพียงเท่านี้ผู้สมัครบัตรกดเงินสดกรุงศรียังสามารถสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ผ่านช่องทางสมัครการทำบัตรกดเงินสด Krungsri First Choice ได้อีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสมัครบัตรกดเงินสด จากธนาคารกรุงศรี

ข้อดี ข้อเสีย
วงเงินสูงถึงห้าแสนบาท ฐานเงินเดือนของผู้สมัครบัตรกดเงินสดเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน
สามารถใช้ผ่อนสินค้าได้ ในอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด อัตราดอกเบี้ยต่ำ
สามารถใช้กดเงินสดได้จากต่างธนาคาร โดยฟรีค่าธรรมเนียมการถอน
อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 16 ถึง ร้อยละ 28 ต่อปี

สำหรับส่วนสุดท้ายของบทความบัตรกดเงินสดนี้ หลังจากที่คุณผู้อ่านได้ทราบถึงความหมายของบัตรกดเงินสด หลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสด ตลอดจนตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี จะขอกล่าวปิดท้ายถึงการเปรียบเทียบระหว่างข้อดี-ข้อเสียในงการสมัครบัตรกดเงินสดดังนี้

ข้อดีของการสมัครบัตรกดเงินสด

 1. การสมัครบัตรกดเงินสดไม่ยากอย่างที่คิด
 2. ใช้หลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดไม่มาก บางผลิตภัณฑ์ไม่ต้องอาศัยบุคคล หรือทรัพย์มาค้ำประกัน
 3. บัตรกดเงินสดเปรียบเสมือนเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน ผู้สมัครบัตรกดเงินสดสามารถถอนเงินสดเพื่อนำมาใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน กรณีที่ต้องใช้เงินเร่งด่วนอื่นๆ  
 4. บัตรกดเงินสดช่วยให้การเงินสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้สมัครบัตรกดเงินสดมีเงินสดในการนำมาหมุนเวียนตลอดเวลา
 5. อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด อัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้เงินจากสถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆ 
 6. สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับการสมัครบัตรกดเงินสด เช่น โปรโมชั่นผ่อน 0 เปอร์เซ็นต์นานหนึ่ง หรือสองปี
 7. การชำระรูปแบบลดต้นลดดอก กล่าวคือ เมื่อผู้สมัครบัตรกดเงินสดใช้บัตรกดเงินสดในการชำระเงินต้นไปมากเท่าไหร่ ผู้สมัครบัตรกดเงินสดสามารถนำมาลดดอกเบี้ยได้ ส่งผลต่อเนื่องทำให้ผู้สมัครบัตรกดเงินสดสามารถเคลียร์ยอดดอกเบี้ยคงเหลือให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว
 8. กรณีที่ผู้สมัครบัตรกดเงินสด ไม่ได้ใช้บัตรกดเงินสดสำหรับการกดถอนเงินสดออกมา ผู้สมัครบัตรกดเงินสดก็ไม่ได้เสียค่าดอกเบี้ยในการสมัครบัตรกดเงินสด
 9. บัตรกดเงินสดส่วนใหญ่ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีในการสมัครบัตรกดเงินสด โดยข้อดีนี้จะต่างจากการสมัครทำบัตรเครดิต

ข้อเสียของการสมัครบัตรกดเงินสด

 1. บางผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดในอัตราสูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล
 2. ไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย เว้นแต่การใช้งานตามเงื่อนไขของบางบัตรกดเงินสดที่มีโปรโมชันผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์
 3. บางผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบรายวัน กล่าวคือ เมื่อผู้สมัครบัตรกดเงินสดกดถอนเงินสดออกมาใช้เพียงวันเดียว ผู้สมัครบัตรกดเงินสดคนดังกล่าวก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารอยู่ดี
Scroll to Top