Banks: ธนาคารกรุงเทพ

รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้สมัคร
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
15 ปีขึ้นไป

มาเช็คกันว่าปัจจุบันทางธนาคารกรุงเทพให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านใดบ้าง!

ในปัจจุบันนั้นทางธนาคารกรุงเทพได้ทำการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านการเงินที่ค่อนข้างครอบคลุมเป็นอย่างมาก ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านการเงินและต้องการสอบถามกับธนาคารกรุงเทพ bbl อยู่นั้นท่านสามารถทำการติดต่อสอบถามผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาต่างๆ ทั่วประเทศได้เลย หรือท่านจะทำการติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ธนาคารกรุงเทพก็ได้เช่นกันโดยติดต่อไปที่เบอร์ 1333 ซึ่งทางธนาคารกรุงเทพจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และท่านยังสามารถติดต่อผ่านเบอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกวันอีกด้วย โดยการติดต่อกับธนาคารกรุงเทพเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านธุรกรรมทางการเงินนั้นท่านสามารถทำการติดต่อได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุน การขอสินเชื่อธนาคารบัวหลวง ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ รวมไปถึงสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น แต่หากท่านต้องการข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดจากธนาคารกรุงเทพเราขอแนะนำให้ท่านติดต่อผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาใกล้บ้านจะค่อนข้างสะดวกกว่าการติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์

 

บริการของธนาคารกรุงเทพที่ค่อนข้างโดดเด่นจากธนาคารอื่นคืออะไร?

สำหรับบริการจากธนาคารกรุงเทพที่ค่อนข้างจะโดดเด่นจากสถาบันการเงินอื่นๆ หรือธนาคารอื่นๆ จะเป็นในเรื่องของการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารบัวหลวง ซึ่งหากเทียบบริการด้านบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพกับธนาคารอื่นๆ นั้นเราจะเห็นได้เลยว่าคนส่วนใหญ่นิยมเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ bbl และอีกหนึ่งบริการจากธนาคารกรุงเทพที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือในเรื่องของการเป็นผู้นำในการสนับสนุนธุรกิจในประเทศ ซึ่งผู้ที่ต้องการเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจส่วนใหญ่นั้นได้ทำการติดต่อธนาคารกรุงเทพออนไลน์หรือทำการติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและแหล่งเงินทุนจากธนาคารกรุงเทพค่อนข้างมาก โดยธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ก็ได้มีข้อมูลเครือข่ายสำนักธุรกิจและข้อมูลของผู้ที่ประกอบธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่งทั่วประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ธนาคารกรุงเทพ สาขาต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ที่ค่อนข้างเชียวชาญในด้านธุรกิจคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอย่างครอบคลุม

ธนาคารกรุงเทพมีบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ไหม?

สำหรับช่องทางบริการของธนาคารกรุงเทพออนไลน์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ช่องทางดังนี้

  • บริการออนไลน์ bualuang ibanking

สำหรับบริการออนไลน์แรกจากธนาคารกรุงเทพจะเป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ซึ่งท่านสามารถทำการตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารกรุงเทพ bbl ของท่านผ่านช่องทางนี้ได้ง่ายๆ รวมไปถึงสามารถโอนเงินและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านบริการธนาคารกรุงเทพ bualuang ibanking ได้อีกด้วย

  • บริการออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารบัวหลวง

สำหรับช่องทางที่สองจะเป็นการใช้บริการออนไลน์โดยการสมัครแอพธนาคารกรุงเทพ ซึ่งช่องทางออนไลน์นี้ของธนาคารกรุงเทพถือได้ว่าสะดวกเป็นอย่างมาก นอกจากท่านจะสามารถโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นได้แล้วท่านยังสามารถเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์ได้อีกด้วย

Scroll to Top