Offer Categories: รีไฟแนนซ์รถ

รายได้
เดือนละ 12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
ช่วง 21-63 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 12 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 250,000 บาท
อายุ
ช่วง 21-60 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 9.65 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 27.69 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
รายได้
เดือนละ 12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 20.03 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี

ผ่อนไม่หมดขอรีไฟแนนซ์รถได้ไหม ..สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถทำอย่างไรให้ผ่าน

ผ่อนรถยังไม่หมดสามารถขอรีไฟแนนซ์รถได้หรือไม่ ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถ

ขั้นตอนรีไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถอันดับแรกจะต้องมีการประเมินราคารีไฟแนนซ์รถยนต์ส่วนใหญ่เมื่อคุณติดต่อแต่ละบริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์ จากนั้นจะต้องมีการเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์รถ ทำการรอผลการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถได้เลยทันที หลังจากที่ผลอนุมัติออกแล้วทุกคนจะต้องทำการติดต่อสถาบันการเงินเดิมเพื่อปิดบัญชีและส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับสถาบันการเงินหมายจากนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นอันเสร็จสิ้นการทำสัญญาสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์

รีไฟแนนซ์รถ – ทำอย่างไรให้ผ่าน

รีไฟแนนซ์รถอย่างไรให้ผ่านง่ายดี ก่อนอื่นจะต้องเช็คเงื่อนไขคุณสมบัติในเรื่องของข้อกำหนดแต่ละสถาบันการเงินบริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์ ว่ามีการกำหนดการรีไฟแนนซ์รถ ไว้อย่างไรบ้าง เช่นกำหนดว่าจะต้องมีการผ่อนชำระมาแล้ว 50% จากเอกสารรีไฟแนนซ์รถ รวมทั้งอาจจะมีการกำหนดประเภทรุ่นยี่ห้อของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไว้แล้วด้วยเช่นกัน ควรจะมีการเช็คคุณสมบัติเหล่านี้เบื้องต้นจัดทำเว็บไซต์หรือโทรติดต่อ Call Center ของแต่ละบริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาองค์ประกอบอย่างรายได้ของผู้สมัคร/ระยะเวลาผ่อน / แหล่งที่มารายได้ เพื่อทำการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ

ผ่อนไม่หมดขอรีไฟแนนซ์รถได้หรือไม่

สำหรับคนที่ต้องการและยังติดค่างวดในการผ่อนชำระอยู่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรีไฟแนนซ์รถของแต่ละสถาบันการเงินว่าอนุญาตให้คุณทำการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ใหม่ได้หรือไม่ ส่วนใหญ่สถาบันการเงินจะยังไม่ให้คุณทำการรีไฟแนนซ์รถเลยทันทีสำหรับรถที่เป็นรถป้ายแดงหรือทั้งรถมือสองเองก็ตาม ส่วนใหญ่จะต้องมีการผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของยอดหนี้รถยนต์ทั้งหมด โดยจะต้องอิงจากสัญญาเดิมที่คุณมีอยู่ในเมืองขณะนี้ว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถที่คุณทำการผ่านไปแล้วจำนวนกี่งวด เป็นจำนวนเงินกี่บาท เพราะการประเมินลักษณะนี้จะเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะสามารถวางเงินดาวน์เอารถไปรีไฟแนนซ์และทำการขอรีไฟแนนซ์รถใหม่ได้ แต่สำหรับคนที่มีปัญหาอยากจะต้องการรีไฟแนนซ์ลักษณะนี้สำหรับคนที่ยังผ่อนชำระรถยังไม่หมด เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือต้องการวงเงินกู้ก้อนใหม่ และปรับวงเงินเอกสารรีไฟแนนซ์รถที่ผ่อนชำระต่อเดือนให้ต่ำลงและมีดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์รถให้ต่ำลงด้วยเช่นกัน ทางสถาบันการเงินปัจจุบันก็จะกำหนดเงื่อนไขหลักๆเป็นในเรื่องของรุ่นรถยี่ห้อรถเพื่อให้การประเมินราคารถที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน เพราะสุดท้ายแล้วคุณต้องอย่าลืมว่ารถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเสื่อมลง รีไฟแนนซ์รถยนต์ไม่เหมือนกับอสังหาริมทรัพย์ที่เมื่อขอรีไฟแนนซ์ก็จะยังมีมูลค่าสูง

Scroll to Top