รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต

รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต

รายได้
เดือนละ 12,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 20.03 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
อายุ
ช่วง 20-65 ปี

รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตเหมือนกับรถแลกเงินธนชาตหรือไม่

ความเข้าใจรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตเหมือนหรือต่างจากรถแลกเงินธนชาต

 

รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตเหมือนกับรถแลกเงินธนชาตหรือไม่ 

หลายคนอาจจะมีความสับสนระหว่างเรื่องของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตว่าเหมือนกับรถแลกเงินธนชาตหรือไม่ ซึ่งสินเชื่อรถยนต์ธนชาต แบบรถแลกเงิน Car for Cash จะสามารถขอสินเชื่อได้กับ รถยนต์ที่ผ่อนชำระไปหมดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และนำรถยนต์มาค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อธนาคารทหารไทยธนชาต สำหรับการรีไฟแนนซ์รถธนชาตจะมีไว้สำหรับรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระไม่หมด เอาเล่มทะเบียนรถยนต์มาเป็นหลักประกัน ซึ่งก็จะสามรถเลือกได้เองว่าไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตจะใช้เล่มหรือไม่ใช้เล่มมาค้ำประกันก็ได้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป 

ในส่วนของเงินที่จะได้รับจากทั้งสองรูปแบบก็จะมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกันเมื่อเช็คสินเชื่อรถยนต์ธนชาตแล้วจะพบว่ารีไฟแนนซ์เพื่อเน้นไปที่เรื่องการรับส่วนต่าง แต่ในขณะที่รถแลกเงินอาจจะไม่ได้เป็นวงเงินสูง เพราะจะไม่มีเงินในส่วนที่ผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์ โดยที่การรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตจะยังมีการเปลี่ยนสัญญาเดิมที่เคยผ่อนมาด้วยเช่นกัน   

รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต – เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ควรรู้

ธนาคารทหารไทยธนชาตจะสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อรถยนต์ธนชาตได้สูงสุด คันละ 50,000 บาท โดยจะสามารถรับรถยนต์ทีมีอายุสูงสุดสำหรับรถแลกเงินธนชาตได้นานสูงสุด 16 ปี และผ่อนชำระแบบสบาย ๆ ได้นานสูงถึง 72 งวดเดือน ไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นลักษณะของการคิดแบบลดต้นลดดอก และยังสามารถยื่นเรื่องแบบไม่มีผู้ค้ำประกันได้ด้วยเช่นกัน และเงื่อนไขเพิ่มเติมของการเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตจะกำหนดให้สามารถทำประกันได้โดยที่ขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์ และรถยนต์คันนั้น ๆ จะต้องมีการทำ พรบ. เรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการอนุมัติสินเชื่อประมาณ 1-3 วันทำการเท่านั้น 

เอกสารสำคัญที่จำเป็นต่อการยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต

รายละเอียดในส่วนของเอกสารไม่มีความชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ ไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตจะมีการตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อรถยนต์ธนชาตไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่หลาย ๆ ปัจจัย โดยจะมีเรื่องของอาชีพ แหล่งที่มารายได้ว่าเป็นการทำอาชีพที่มีความมั่นคงในระดับใด ทำให้รถแลกเงินธนชาตมีการพิจารณาเอกสารของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกัน หากผู้ที่มีงานประจำจะต้องมีการใช้เอกสารสลิปเงินเดือน หากไม่มีจะต้องใช้เอกสารรับรองเงินเดือน สำหรับคนที่มีอาชีพอิสระจะต้องยื่นเอกสารรายการเดินบัญชี รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตนั้นเอง นอกจากเอกสารเกียวกับอาชีพแล้วจะต้องมีการยื่นเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ ธนาคารทหารไทยธนชาตจะพิจารณาองค์ประกอบรวมกัน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้
เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุดร้อยละ 19 ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-75 ปี
รายได้
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดยอดดอกเบี้ย
วงเงิน
ไม่กำหนดจำนวนวงเงิน
อายุ
ไม่กำหนดอายุผู้สมัคร
Scroll to Top