สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ Doing Business ในประเทศไทย

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ Doing Business ในประเทศไทย

จากรายงาน Doing Business เล่มล่าสุดของกลุ่มธนาคารโลก ในปี 2561 ทั้งหมด 190 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยของเราไต่อันดับ ประเทศที่มีความสะดวกใน   การประกอบธุรกิจขึ้นมาอยู่ที่ลำดับ 26 จากเดิมที่เคยอยู่ในลำดับที่ 46 เลยทีเดียว


อะไรที่ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอันดับได้ไว และ Doing Business ดีกับผู้ประกอบการอย่างไร? Thaiemarket เตรียมไทม์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ตามมาดูกันเลย


‘อดีต’ กับเป้าหมาย


แม้ว่าผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ได้มีการขยับอันดับของประเทศไทยจากที่ 49 ขึ้นมาเป็นอันดับ 46 โดยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นมากแล้ว


แต่ก็ยังเล็งเห็นปัญหาเพียงเล็กน้อย อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การเริ่มต้นธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ การขอใช้ไฟฟ้า การคุ้มครองผู้ลงทุน การแก้ปัญหาล้มละลาย การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการชำระภาษี ที่จะต้องพัฒนาให้ง่ายต่อการทำธุรกิจมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าจะขยับ doing business ไปอยู่ที่อันดับ 30 ของโลก‘ปัจจุบัน’ กับการเปลี่ยนแปลง


เป้าหมายของปี 2561 สำเร็จเกินกว่าที่ได้คาดไว้ เนื่องจากเรามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการประกอบธุรกิจหลายด้านจากปี 2560 สู่ปี 2561 อาทิเช่น


- การยกเลิกข้อบังคับที่ต้องมีตราประทับของบริษัท

- การยกเลิกขั้นตอนการขออนุมัติจากกรมแรงงานในการส่งกฏข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจจึงใช้เวลาเพียง 4.5 วัน เมื่อเทียบกับ 27.5 วัน เมื่อปีก่อน

- การนำระบบตรวจสอบตามความเสี่ยงอัตโนมัติเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ควรจะได้รับการตรวจสอบภาษี 

- การลดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สิน


เรียกได้ว่าเป็นการทำให้วิธีประกอบธุรกิจในประเทศง่ายและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากขึ้น จนสามารถขึ้นมาอยู่อันดับที่ 26 ได้ค่ะอนาคต’ กับความมุ่งมั่น


สำหรับเป้าหมายต่อไปรัฐบาลมีแผนงานในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในการขออนุมัติอนุญาตกับภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ และสามารถติดตามความก้าวหน้าด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ เป็นการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในการติดต่อกับภาครัฐ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร และค่าเสียโอกาสที่เกิดจากความล่าช้า โดยมีเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


เรียกได้ว่าข่าวสารเกี่ยวกับ doing business ในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง thaiemarket.com จะคอยอัพเดทข่าวสารที่น่ารู้ให้ได้ทราบต่อไปนะคะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

https://mgronline.com

https://thaipublica.org

https://www.opdc.go.th